Matulji_HEADER-4.jpg
Kontakt

OPĆINA MATULJI
Trg Maršala Tita 11
51211 Matulji, Hrvatska

E-mail:
opcina.matulji (at) ri.htnet.hr


Tel: 051 / 274 - 114
Fax: 051 / 401 - 469

Dimnjačarske usluge

Krešimir Kovačić 
mob: 095/582-7590

Cjenik usluga

Savjet mladih
savjet_mladih
TZ Općine Matulji
matulji2-rgb
Komunalac Opatija
komunalac
LAG Terra Liburna
ŽIRO-RAČUN I IBAN

Obavijest o novom žiro-računu
Novi broj-računa Općine Matulji je:
2402006-1826100006
Erste bank

IBAN HR8124020061826100006

Važna obavijest
Obrazac 1
stambeni, garažni

Obrazac 2
poslovni
 
Detaljnije...
Autotaksi prijevoz
Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Matulji
GORAN TRANSPORTI d.o.o.
Bregi 75 A, 51211 Matulji
tel: 708-181
Mob: 091-579-2938

Dobrodošli na službene stranice Općine Matulji


 

OBAVIJEST O UVOĐENJU NOVE LINIJE NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

Općina Matulji obavještava sve mještane sa područja ove jedinice lokalne samouprave kako će u utorak, 19. svibnja 2015. godine, biti uvedena nova autobusna linija, odnosno linija 34A. Nova linija uvodi se na zahtjev Općine Matulji, a kako bi se svim mještanima sa područja ove JLS omogućilo da putem javnog gradskog prijevoza stignu, kako do željenog odredišta na području Opatije i Rijeke, tako i do svojih domova na području Matulja. 

Više...

 

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA

aa_rjesenje_biracka_mjesta_2
 

OTVORENJE LAG TERRA LIBURNA INFO CENTRA

Pozivamo Vas na otvorenje INFO CENTRA u privremenom operativnom uredu LAG-a “Terra liburna” u Kulturnom domu u Rukavcu koje će se održati u subotu 30. svibnja s početkom u 11 sati.

Više...

 

NASTUP KULTURNOG DRUŠTVA RUSINA I UKRAJINACA ''RUŠNJAK''

aa_rusini

U petak, 15.05. u 18:30 sati ispred Erste banke u Matuljima će se kroz glazbu i ples predstaviti Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca „Rušnjak“  koji već tradicionalno nastupaju na kulturnoj manifestaciji „Dani kulture Rusina i Ukrajinaca PGŽ“ u Rijeci.

Više...

 

OBAVIJEST O NOVIM VOZNIM REDOVIMA ZA LINIJE 32, 34 I 37

Obavještavaju se građani Općine Matulji da u srijedu, 13. svibnja 2015. g. stupaju na snagu novi vozni redovi na linijama 32, 34 i 37.

Vozni red linija 35
Vozni red linija 34 i 37
Vozni red linija 32 i 32A

KD Autotrolej d.o.o.
za prijevoz putnika Rijeka

 

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13),u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnimpravima(N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/2009, 153/2009,90/2010), Općinski načelnik raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

 

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE MATULJI

Matulji, 08. svibnja 2015.

OBAVIJEST

Povodom Izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te Izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Matulji objavljuje da će dežurati:

-u subotu, 9. svibnja 2015. od 9,00-13,00 sati

-u nedjelju, 10. svibnja 2015. od 9,00-13,00 sati,

-u ponedjeljak 11. svibnja 2015. od 9,00 do 20,00 sati te

-u utorak, 12. svibnja 2015. od 9,00 do 24,00 sata,

na adresi Općina Matulji, Trg maršala Tita 11, kao i na telefonski broj 091/274-1149 u odgovarajućim terminima.

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE MATULJI

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 i 17/14 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana 08. svibnja 2015. 

 

J A V N I    N A T J E Č A J

ZA  DAVANJE U ZAKUP

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Matulji

Više...

 

Predstavljanje knjige 'Županija Jelšane'

Pozivaju se stanovnici Općine Matulji posebno MO koji su gravitirali na nekadašnju župu Jelšane na predstavljanje knjige autora Ivana Simčića. Više informacija provjerite u nastavku...

Više...

 

Prezentacija i promocija obrtničkih zanimanja pod nazivom "Obrt - put do uspjeha" - "Matulji 2015"

aa_obrt_plakat
 

JAVNI POZIV fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća

Dana 30.4.2015. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.

Cjelovit tekst Javnog poziva i sva dokumentacija može se preuzeti na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na ovom linku...
 

KOMEMORATIVNI SKUP LIPA PAMTI

lipa_pamti_2015
 

Obavijest o privremenom zatvaranju prometnica

Poštovani građani,  ovim putem Vas obavještavamo da će zbog održavanja 24. Rallyja Opatija 2015. godine biti zatvorene sljedeće ceste:

dana 01.05.2015. (petak)

- Županijska cesta ŽC5016  od mjesta Ružići (kraj naselja) do mjesta Breze (početak naselja-autobusna stanica) od 13:00 do 17:00 sati

- Županijska Cesta ŽC5016 od kraja naselja Permani (prije mjesta Ružići) kroz mjesto Breza do križanja sa petrolejskom cestom ŽC5017 od 17:30 do 23:00 sati.

 dana 02.05.2015. (subota)

 Županijska cesta ŽC5012 od raskrižja za Male Mune do križanja sa županijskom cestom ŽC 5011 u Vodicama od 8:30 do 19:30.

 

1. MAJ – ''GRADINA“ ŠAPJANE 2015.

Kao i svake godine, tako će se i ove godine na brdu Gradina iznad Šapjana prvog svibnja održati tradicionalna 69. po redu fešta „Gradina“ Šapjane 2015.

Više...

 

PRIJENOSNI ŠALTER ZA OBAVLJANJE UPRAVNIH POSLOVA (MOBILNI KOFER)

Iz policijske postaje Opatija obavještavaju građane kako će se tijekom svibnja 2015. godine, na području nadležnosti Općine Matulji i Mošćenička Draga nalaziti prijenosni šalter za obavljanje upravnih poslova MUP-a (mobilni kofer) u vremenima i mjestima kako slijedi:

- U prostorijama Mjesnog odbora Jurdani, Jurdani 64, dana 26.05.2015.  u vremenu od 11,00 do 14,00 sati

- U prostorijama Općine Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, dana 25.05.2015. u vremenu od 09,00 do 14,00 sati,

Više...

 

Javni poziv za zaprimanje zahtjeva za ostvarivanje prava na poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Matulji za 2015. godinu.

Dana 28.4.2015. godine objavljen je Javni poziv za zaprimanje zahtjeva za ostvarivanje prava na poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Matulji za 2015. godinu.

Javni poziv je otvoren do 19.5.2015. godine.

Više...

 

10. SJEDNICA ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

KLASA: 021-05/15-01/1
URBROJ:2156-04-01-15-20

Matulji, 24. travnja 2015.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinsko vijeća Općine Matulji,( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09).

S a z i v a m

 

10. sjednicu Odbora za društvene djelatnosti koja će se održati dana 27.04.2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

ŽUPANIJSKA SPORTSKO-REKREATIVNA LIGA U BADMINTONU - RUKAVAC OPEN 2015

a_damar_2015
 

22. SJEDNICA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 

KLASA: 021-05/15-01/1
URBROJ: 2156-04-01-15-19

Matulji, 23. travnja 2015.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 38/09).

S  a  z  i  v  a  m

 22. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji koja će se održati dana 24.04.2015. godine (petak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 
Više članaka...
hr    eng    de    it
Prostorni planovi
prostorni_planovi
Proračun
proracun
Multimedija

a_multimedija

Multimedija - Sjednice vijeća

a_yt_sj_sm

Nadležni zakoni
Legalizacija
pdfJavni poziv (201 KB)
Zvončarska muzejska zbirka
Matulji Free Wireless
matulji_wi_fi 

SOS učenje
sos_ucenje_n_n
Korisni telefoni
korisni_telefoni