Matulji_HEADER-7.jpg
Kontakt

OPĆINA MATULJI
Trg Maršala Tita 11
51211 Matulji, Hrvatska

E-mail:
opcina.matulji (at) ri.htnet.hr


Tel: 051 / 274 - 114
Fax: 051 / 401 - 469

Dimnjačarske usluge

Krešimir Kovačić 
mob: 095/582-7590

Cjenik usluga

Savjet mladih
savjet_mladih
TZ Općine Matulji
matulji2-rgb
Komunalac Opatija
komunalac
LAG Terra Liburna
ŽIRO-RAČUN I IBAN

Obavijest o novom žiro-računu
Novi broj-računa Općine Matulji je:
2402006-1826100006
Erste bank

IBAN HR8124020061826100006

Važna obavijest
Obrazac 1
stambeni, garažni

Obrazac 2
poslovni
 
Detaljnije...
Autotaksi prijevoz
Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Matulji
GORAN TRANSPORTI d.o.o.
Bregi 75 A, 51211 Matulji
tel: 708-181
Mob: 091-579-2938

Dobrodošli na službene stranice Općine Matulji


 

PETROVA RUKAVAC 2015.

aa_petrova_2015
 

1. CIK FILM FESTIVAL - PROGRAMSKA KNJIŽICA

aa_cik_katalog_2015
 

1. CIK FILM FESTIVAL

aa_cik_plakat
 

8. SMOTRA KLAPA 'MOM ZAVIČAJU' ŠAPJANE

aa_8_smotra_klapa_mom_zavicaju
 

ODLUKA O UVJETIMA LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU

Došlo je ljeto, a s njim i sezona mogućih požara na otvorenim prostorima. Skrećemo Vam pažnju da je spaljivanje korova, odnosno biljnog otpada, u vašim vrtovima i okućnicama zabranjeno od 01. lipnja, jer je tada stupila na snagu  ODLUKA O UVJETIMA LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU a koja traje do 31. listopada. Pripadnici vatrogasnih postrojbi obavljat će svakodnevne ophodnje područja cijele Liburnije u svrhu prevencije nastanka požara. Molimo Vas da paljenja koja niste obavili do 1. lipnja odgodite do 31. listopada.

Više...

 

LETNJA IVANJA 2015.

a_letnja_ivanja_program_2015
 

BREŽANSKA NOĆ 2015.

aa_brezanska
 

Z RAMONIKU PO STARINSKU U PASJAKU

a_ramoniku
 

23. SJEDNICU ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 

KLASA: 021-05/15-01/1
URBROJ: 2156-04-01-15-25

Matulji, 05. lipnja 2015.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 38/09).

S  a  z  i  v  a  m

23. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji koja će se održati dana 08. lipnja 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Matulji.

 

Više...

 

5. SJEDNICA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

KLASA: 021-05/15-01/1
URBROJ: 2156-04-01-15-21

Matulji, 03.06.2015.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinsko vijeća Općine Matulji,( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09).

S a z i v a m

 5. sjednicu Odbora za izbor i imenovanje koja će se održati dana 08.06.2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 16:00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

10. SJEDNICA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE,   PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA:021-05/15-01/1
URBROJ:2156-04-01-15-22

Matulji, 02.lipnja 2015.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinsko vijeća Općine Matulji,( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09)

S a z i v a m

10. sjednicu Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 08.lipnja 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 19.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

8. SJEDNICA ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

KLASA:021-05/15-01/1
URBROJ:2156-04-01-15-24

Matulji, 03.06.2015.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinsko vijeća Općine Matulji, (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09).

S a z i v a m

8. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo koja će se održati dana 08.06.2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 19.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA  HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/5 
URBROJ: 2156-04-01-15-1
Matulji, 01. lipnja 2015.

 Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13,17/14 i 29/14).

S  a  z  i  v  a  m

21. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 11. lipnja2015. god. (četvrtak) s početkom  u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

 

OBAVIJEST O UVOĐENJU NOVE LINIJE NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

Općina Matulji obavještava sve mještane sa područja ove jedinice lokalne samouprave kako će u utorak, 19. svibnja 2015. godine, biti uvedena nova autobusna linija, odnosno linija 34A. Nova linija uvodi se na zahtjev Općine Matulji, a kako bi se svim mještanima sa područja ove JLS omogućilo da putem javnog gradskog prijevoza stignu, kako do željenog odredišta na području Opatije i Rijeke, tako i do svojih domova na području Matulja. 

Više...

 

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K4) dio

zip Materijale o provedenoj javnoj raspravi možete preuzeti na ovom linku...

 

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA

aa_rjesenje_biracka_mjesta_2
 

OTVORENJE LAG TERRA LIBURNA INFO CENTRA

Pozivamo Vas na otvorenje INFO CENTRA u privremenom operativnom uredu LAG-a “Terra liburna” u Kulturnom domu u Rukavcu koje će se održati u subotu 30. svibnja s početkom u 11 sati.

Više...

 

NASTUP KULTURNOG DRUŠTVA RUSINA I UKRAJINACA ''RUŠNJAK''

aa_rusini

U petak, 15.05. u 18:30 sati ispred Erste banke u Matuljima će se kroz glazbu i ples predstaviti Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca „Rušnjak“  koji već tradicionalno nastupaju na kulturnoj manifestaciji „Dani kulture Rusina i Ukrajinaca PGŽ“ u Rijeci.

Više...

 

OBAVIJEST O NOVIM VOZNIM REDOVIMA ZA LINIJE 32, 34 I 37

Obavještavaju se građani Općine Matulji da u srijedu, 13. svibnja 2015. g. stupaju na snagu novi vozni redovi na linijama 32, 34 i 37.

Vozni red linija 35
Vozni red linija 34 i 37
Vozni red linija 32 i 32A

KD Autotrolej d.o.o.
za prijevoz putnika Rijeka

 
hr    eng    de    it
Prostorni planovi
prostorni_planovi
Proračun
proracun
Multimedija

a_multimedija

Multimedija - Sjednice vijeća

a_yt_sj_sm

Nadležni zakoni
Legalizacija
pdfJavni poziv (201 KB)
Zvončarska muzejska zbirka
Matulji Free Wireless
matulji_wi_fi 

SOS učenje
sos_ucenje_n_n
Korisni telefoni
korisni_telefoni