Matulji_HEADER-3.jpg
Kontakt

OPĆINA MATULJI
Trg Maršala Tita 11
51211 Matulji, Hrvatska

E-mail:
opcina.matulji (at) ri.htnet.hr


Tel: 051 / 274 - 114
Fax: 051 / 401 - 469

Dimnjačarske usluge

Krešimir Kovačić 
mob: 095/582-7590

Cjenik usluga

Savjet mladih
savjet_mladih
TZ Općine Matulji
matulji2-rgb
Komunalac Opatija
komunalac
LAG Terra Liburna
ŽIRO-RAČUN I IBAN

Obavijest o novom žiro-računu
Novi broj-računa Općine Matulji je:
2402006-1826100006
Erste bank

IBAN HR8124020061826100006

Važna obavijest
Obrazac 1
stambeni, garažni

Obrazac 2
poslovni
 
Detaljnije...
Autotaksi prijevoz
Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Matulji
GORAN TRANSPORTI d.o.o.
Bregi 75 A, 51211 Matulji
tel: 708-181
Mob: 091-579-2938

Dobrodošli na službene stranice Općine Matulji


 

18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA  HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/2
URBROJ: 2156-04-01-15-1
Matulji, 26.01.2015.

 Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14).

 

S  a  z  i  v  a  m

 

18. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  05. 02. 2015. god. (četvrtak) s početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 10 POSLOVNE ZONE JURDANI

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA MATULJI

KLASA:350-01/11-01/27
UR.BROJ.:2156-04-01-15-26
U Matuljima, 23.01.2015.

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Matulji (KLASA:350-01/11-01/27 URBROJ: 2156-04-01-15-25 od 23.siječnja 2015.godine), Općinski načelnik kao  nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Općinu Matulji objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 10

POSLOVNE ZONE JURDANI (K 4) - DIO

Više...

 

MIĆA ZVONČARSKA SMOTRA 2015.

a_mica_smotra_2015
 

10. NOĆ MUZEJA

a_noc_muzeja_2015
 

PUST VA OPĆINE MATULJI 2015.

a_pust_2015_matulji_plakat
 

8. SJEDNICA ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

KLASA:021-05/15-01/1
URBROJ:2156-04-01-15-2
Matulji, 13.01.2015.

 

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinsko vijeća Općine Matulji,( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09). 

S a z i v a m

 8. sjednicu Odbora za društvene djelatnosti koja će se održati dana 19.01.2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 18.30 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“ na području Općine Matulji – drugi krug

Općina Matulji u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Primorsko - goranskom županijom raspisuje drugi krug Javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“ na području Općine Matulji.

Više...

 

Plan zimske službe 2014-2015.

pdf Plan zimske službe pogledajte na ovom linku!
 

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG RJEŠENJA UREĐENJA SREDIŠTA NASELJA SA ZGRADOM MULTIMEDIJALNOG CENTRA U MATULJIMA

OPĆINA MATULJI raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR)organizira i provodi arhitektonsko-urbanistički, javni, otvoreni, opći,u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju

NATJEČAJA

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta naselja sa zgradom Multimedijalnog centra u Matuljima

Više...

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE DIJELA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

KLASA: 350-01/14-01/6
UR.BROJ: 2156-04-01-14-44
U Matuljima, 29. prosinca 2014.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Matulji (KLASA:350-01/14-01/6 URBROJ: 2156-04-01-14-43 od 22. prosinca 2014.godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE

DIJELA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJI

Više...

 

OBAVIJEST

Scensko-plesna predstava „8. Božićna štorija“ u izvedbi Društva Naša djeca Matulji, koja je u programu Božićne šetemani za utorak 17.12.2014. u Školskoj sportskoj dvorani održati će se u 19:00 sati, a ne kako je to u programu navedeno u 18:00 sati.

Općina Matulji
 

Dani sporta 2014.

a_dani_sporta_2014
 

PRIPREMA REGISTRA BIRAČA ZA ODRŽAVANJE IZBORA ZA PREDSJEDNIKA RH

Birači s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, na slijedećim mjestima: 

Više...

 

POZIV NA PREDSTAVLJANJE KNJIGA I PREDAVANJE

Prof. dr. sc. Ibrahim Mujić predstavit će tri knjige: Prerada kestena - maruna, Prerada smokava i Prerada meda i drugih pčelinjih proizvoda, dok će prof. dr. sc. Željko Pegomet predstaviti knjigu Pitomi kesten.

Besplatno predavanje i prezentaciju knjiga će se održati  u Kultunom domu u Rukavcu u subotu 22.11.2014. s početkom u 17 sati.

Više...

 

16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA  HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI 
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/12

URBROJ: 2156-04-01-14-3

Matulji, 21.11.2014.

 

 

Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09,38/09, 8/13 i 29/14) i članka 62. stavka 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije„ broj: 38/09, 16/13, 08/14 i 22/14- pročišćeni tekst), a u svezi zahtjeva zaprimljenog dana 21.11.2014. grupe vijećnika Općinskog vijeća Općine Matulji za odgodom 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji

 S  a  z  i  v  a  m

 16. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, za dan 26.11.2014. god.
(s r i j e d a) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

 

4. SJEDNICA ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

 

KLASA: 021-05/13-01/8
URBROJ: 2156-04-01-14-71
Matulji, 19.11.2014.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinsko vijeća Općine Matulji,( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09)

S a z i v a m

4. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 25.11.2014. godine (utorak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

SVEČANI KONCERT 'KANTAMO RONJGOVA'

a_kud_ucka_2014_hangar
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE MATULJI za 2015. god.

 Na temelju članka 22. Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 20/03, 30/03, 22/07, 43/08, 49/09 i 2/12), Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji objavljuje

  

J A V N I   P O Z I V

 ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE MATULJI

za 2015. god.

Više...

 

NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE MJERA RURALNOG RAZVOJA OD STRANE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA PROVEDBU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA U 2015. GODINI

Dana 9.11.2014. godine Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije objavio je Natječaj za prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje mjera ruralnog razvoja od strane Primorsko-goranske županije za provedbu Programa ruralnog razvoja u 2015. godini.

Natječaj je otvoren do 9.12.2014.

Prilog:
1.    NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE MJERA RURALNOG RAZVOJA U 2015. GODINI
 
hr    eng    de    it
Prostorni planovi
prostorni_planovi
Proračun
proracun
Multimedija

a_multimedija

Nadležni zakoni
Legalizacija
pdfJavni poziv (201 KB)
Zvončarska muzejska zbirka
Matulji Free Wireless
matulji_wi_fi 

SOS učenje
sos_ucenje_n_n
Korisni telefoni
korisni_telefoni