Matulji_HEADER-1.jpg
Kontakt

OPĆINA MATULJI
Trg Maršala Tita 11
51211 Matulji, Hrvatska

E-mail:
opcina.matulji (at) ri.htnet.hr


Tel: 051 / 274 - 114
Fax: 051 / 401 - 469

Dimnjačarske usluge

Krešimir Kovačić 
mob: 095/582-7590

Cjenik usluga

Savjet mladih
savjet_mladih
TZ Općine Matulji
matulji2-rgb
Komunalac Opatija
komunalac
LAG Terra Liburna
ŽIRO-RAČUN I IBAN

Obavijest o novom žiro-računu
Novi broj-računa Općine Matulji je:
2402006-1826100006
Erste bank

IBAN HR8124020061826100006

Važna obavijest
Obrazac 1
stambeni, garažni

Obrazac 2
poslovni
 
Detaljnije...
Autotaksi prijevoz
Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Matulji
GORAN TRANSPORTI d.o.o.
Bregi 75 A, 51211 Matulji
tel: 708-181
Mob: 091-579-2938

Dobrodošli na službene stranice Općine Matulji

 

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

wordRJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
 

OBAVIJEST

Scensko-plesna predstava „8. Božićna štorija“ u izvedbi Društva Naša djeca Matulji, koja je u programu Božićne šetemani za utorak 17.12.2014. u Školskoj sportskoj dvorani održati će se u 19:00 sati, a ne kako je to u programu navedeno u 18:00 sati.

Općina Matulji
 

BOŽIĆNA ŠETEMANA 2014.

a_bozicna_setemana_2
 

Seminar za udruge

Općina Matulji organizira seminar na temu novog Zakona o udrugama koji je stupio na snagu 01.10.2014. te Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija za sve Udruge – proračunske korisnike Općine Matulji dana 16.12.2014. u 18:00 sati u Domu Hangar.Seminar će održati Udruga Smart, a predavač je Igor Bajok.

Općina Matulji

 

17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA  HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/13
URBROJ: 2156-04-01-14-1

Matulji, 08.12.2014.

Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14).

S  a  z  i  v  a  m

17. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  18. 12 .2014. god. (četvrtak) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

 

17. SJEDNICA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

KLASA:021-05/13-01/8
URBROJ:2156-04-01-14-83
Matulji, 11.12.2014.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji, ( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj: 38/09).

 

S a z i v a m

 

17. sjednicu Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji  koja će se održati dana 15.12.2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 D n e v n  i     r e d

1. Razmatranje Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

2. Razmatranje Prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.

3. Razmatranje Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2015. godinu 

 

Ukoliko je netko od članova Odbora spriječen da prisustvuje zakazanoj sjednici molimo Vas da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela Đurđi Štemberger na broj telefona: 274-114.

 

Odbor za Statut, poslovnik i

normativnu djelatnost

Predsjednik

Vladan Mekterović,dipl.iur.

 

 

Dostaviti:

Članovima Odbora – svima

 

 

 

 

4. SJEDNICA ODBORA ZA GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

KLASA:021-05/13-01/8
URBROJ:2156-04-01-14-82
Matulji, 10.12.2014.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji,( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09)

S a z i v a m

4. sjednicu Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo, koja će se održati dana 16.12.2014. godine (utorak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

SJEDNICU ODBORA ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

KLASA: 021-05/13-01/8
URBROJ: 2156-04-01-14-81
Matulji, 09.12.2014.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinsko vijeća Općine Matulji,( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09)

S a z i v a m

sjednicu Odbora za sport i tehničku kulturu koja će se održati dana 15.12.2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

7. SJEDNICA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE,PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE,   PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA:021-05/14-01/5
URBROJ:2156-04-01-14-78
Matulji, 09.prosinca 2014.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinsko vijeća Općine Matulji,( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09)

S a z i v a m

 7.sjednicu Odbora za prostorno uređenje,planiranje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 16.prosinca 2014. godine (utorak) s početkom u 19.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

6. SJEDNICA ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

KLASA:021-05/13-01/8
URBROJ:2156-04-01-14-80
Matulji, 9.12.2014.

 

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinsko vijeća Općine Matulji,( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09).

S a z i v a m

 6. sjednicu Odbora za društvene djelatnosti koja će se održati dana 15.12.2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 20.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

2. SJEDNICA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

 

KLASA:021-05/13-01/8
URBROJ:2156-04-01-13-79
Matulji, 09.12.2014.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinsko vijeća Općine Matulji,( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09) 

S a z i v a m

 2. sjednicu Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb koja će se održati dana 15.12.2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

5. SJEDNICA ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

KLASA: 021-05/13-01/8
URBROJ: 2156-04-01-14-77
Matulji, 05.12.2014.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji,( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09) 

S a z i v a m

 5. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 15.12.2014. godine (utorak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

5. SJEDNICA ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE, KAPITALNE PROJEKTE I STRATEŠKI RAZVOJ

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE, KAPITALNE PROJEKTE I STRATEŠKI RAZVOJ

KLASA: 021-05/13-01/8
URBROJ: 2156-04-01-14-76
Matulji, 05.12.2014.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinsko vijeća Općine Matulji,( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09) 

S a z i v a m

 5. sjednicu Odbora za proračun i financije, kapitalne projekte i strateški razvoj Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 15.12.2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 19.00 sati u uredu Općinskog načelnika.

 

Više...

 

Dani sporta 2014.

a_dani_sporta_2014
 

PRIPREMA REGISTRA BIRAČA ZA ODRŽAVANJE IZBORA ZA PREDSJEDNIKA RH

Birači s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, na slijedećim mjestima: 

Više...

 

Plan zimske službe 2014-2015.

pdf Plan zimske službe pogledajte na ovom linku!
 

POZIV NA PREDSTAVLJANJE KNJIGA I PREDAVANJE

Prof. dr. sc. Ibrahim Mujić predstavit će tri knjige: Prerada kestena - maruna, Prerada smokava i Prerada meda i drugih pčelinjih proizvoda, dok će prof. dr. sc. Željko Pegomet predstaviti knjigu Pitomi kesten.

Besplatno predavanje i prezentaciju knjiga će se održati  u Kultunom domu u Rukavcu u subotu 22.11.2014. s početkom u 17 sati.

Više...

 

16. SJEDNICA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA MATULJI 
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

KLASA:021-05/13-01/8
URBROJ:2156-04-01-14-
Matulji, 20.11.2014.

 

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji, ( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj: 38/09).

S a z i v a m

16. sjednicu Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji  koja će se održati dana 24.11.2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA  HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI 
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/12

URBROJ: 2156-04-01-14-3

Matulji, 21.11.2014.

 

 

Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09,38/09, 8/13 i 29/14) i članka 62. stavka 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije„ broj: 38/09, 16/13, 08/14 i 22/14- pročišćeni tekst), a u svezi zahtjeva zaprimljenog dana 21.11.2014. grupe vijećnika Općinskog vijeća Općine Matulji za odgodom 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji

 S  a  z  i  v  a  m

 16. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, za dan 26.11.2014. god.
(s r i j e d a) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

 
Više članaka...
hr    eng    de    it
Prostorni planovi
prostorni_planovi
Proračun
proracun
Multimedija

a_multimedija

Nadležni zakoni
Legalizacija
pdfJavni poziv (201 KB)
Zvončarska muzejska zbirka
Matulji Free Wireless
matulji_wi_fi 

SOS učenje
sos_ucenje_n_n
Korisni telefoni
korisni_telefoni