Matulji_HEADER-12.jpg
Kontakt

OPĆINA MATULJI
Trg Maršala Tita 11
51211 Matulji, Hrvatska

E-mail:
opcina.matulji (at) ri.htnet.hr


Tel: 051 / 274 - 114
Fax: 051 / 401 - 469

Dimnjačarske usluge

Krešimir Kovačić 
mob: 095/582-7590

Cjenik usluga

Savjet mladih
savjet_mladih
TZ Općine Matulji
matulji2-rgb
Komunalac Opatija
komunalac
LAG Terra Liburna
ŽIRO-RAČUN I IBAN

Obavijest o novom žiro-računu
Novi broj-računa Općine Matulji je:
2402006-1826100006
Erste bank

IBAN HR8124020061826100006

Važna obavijest
Obrazac 1
stambeni, garažni

Obrazac 2
poslovni
 
Detaljnije...
Autotaksi prijevoz
Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Matulji
GORAN TRANSPORTI d.o.o.
Bregi 75 A, 51211 Matulji
tel: 708-181
Mob: 091-579-2938

22. SJEDNICA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 

KLASA: 021-05/15-01/1
URBROJ: 2156-04-01-15-19

Matulji, 23. travnja 2015.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 38/09).

S  a  z  i  v  a  m

 22. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji koja će se održati dana 24.04.2015. godine (petak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 i 17/14 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana 23. travnja 2015. 

 

J A V N I    N A T J E Č A J

ZA  DAVANJE U ZAKUP

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Matulji

Više...

 

REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO- URBANISTIČKOG RJEŠENJA UREĐENJA SREDIŠTA NASELJA SA ZGRADOM MULTIMEDIJALNOG CENTRA U MATULJIMA

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko- urbanističkog rješenja UREĐENJA SREDIŠTA NASELJA SA ZGRADOM MULTIMEDIJALNOG CENTRA U MATULJIMA

OPĆINA MATULJI  i  DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR)

OBJAVLJUJU REZULTATE za 

Arhitektonsko-urbanistički, javni, otvoreni, opći, u jednom stupnju anonimni, za realizaciju

N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonskourbanističkog rješenja uređenja središta naselja sa zgradom multimedijalnog centra u Matuljima

Više...

 

7. SJEDNICA ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

KLASA:021-05/15-01/1
URBROJ:2156-04-01-15-
Matulji, 20.04.2015.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinsko vijeća Općine Matulji, (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09).

S a z i v a m

 7. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo koja će se održati dana 23.04.2015. godine (četvrtak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

6. SJEDNICA ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE, KAPITALNE PROJEKTE I STRATEŠKI RAZVOJ

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI 

OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE,
KAPITALNE PROJEKTE I STRATEŠKI RAZVOJ

KLASA:021-05/15-01/1
URBROJ:2156-04-01-15-
Matulji, 20.04.2015.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinsko vijeća Općine Matulji, (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09).

S a z i v a m

6. sjednicu Odbora za proračun i financije, kapitalne projekte i strateški razvoj koja će se održati dana 23.04.2015. godine (četvrtak) s početkom u 19.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

20. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA  HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/5
URBROJ: 2156-04-01-15-1

Matulji, 17. travnja 2015.


Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14 i 4/15 – pročišćeni tekst).

 

S  a  z  i  v  a  m

20. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 28. travnja 2015. god. (utorak) s početkom  u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

 

ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU

Općinski načelnik Općine Matulji dana 20. ožujka 2015. godine donio je Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencija za raspisani Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama "Zelena energija u mom domu" – 2 krug-

Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije – 2 krug

 

19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA  HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/4 
URBROJ: 2156-04-01-15-1
Matulji, 16. ožujka 2015.


Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14). 

S  a  z  i  v  a  m

19. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 26. ožujka 2015. god. (četvrtak) s početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

 

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna dijela urbansitičkog plana uređenja Matulja

pdf Prilog  - Izmjena i dopuna dijela UPU Matulji, izvješće s javne rasprave
 

OBAVIJEST

Poštovani građani, 

Dana 18.03.2015. godine u vremenu od 08,30 sati do 14,30 sati u prostorijama Općine Matulji nalazit će se Mobilni kofer MUP-a RH za obavljanje upravnih poslova (prijava i odjava prebivališta, ishodovanje uvjerenja o prebivalištu i matičnom broju, predaja zahtjeva za izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola, kao i za registraciju vozila) za sve građane, a posebno za građane sa područja Općine Matulji kojima je otežan dolazak do Policijske postaje.

OPĆINA MATULJI
 

Odgovori na pitanja natjecatelja – Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog uređenja središta naselja sa zgradom Multimedijalnog centra u Matuljima

U prilogu se nalaze odgovori na postavljena pitanja natjecatelja u postupku provedbe natječaja.

Više...

 

KORACI ZA NOVI POČETAK - Kako dužnik može pristupiti mjeri otpisa duga/odgodi ovrhe ?

Općina Matulji je dana 12. veljače 2015. potpisala Sporazum kojim je Vlada Republike Hrvatske utvrdila mjere za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima. Sukladno Sporazumu, građani čiji ukupan iznos duga, zaključno s danom 30. rujna 2014.  i blokiranim računom duže od godine dana, iznosi najviše do 25.000,00 kuna prema vjerovnicima skupine  A - državnim poduzećima i istovremeno najviše 10.000,00 kuna prema vjerovnicima skupine B - bankama, teleoperaterima, gradovima i ostalim vjerovnicima  mogu pristupiti mjeri za otpis duga ili odgodu ovrhe. Kad se radi o dugu prema teleoperaterima, kumulativni dug prema svim vjerovnicima ( i skupine A i skupine B) ne smije biti veći od 10.000 kn da bi ušao u kriterij otpisa, odnosno odgode ovrhe.  Početak mjere od 2. veljače 2015. godine!

Više...

 

FOTO NATJEČAJ „ZVONČAR U FOKUSU“

foto_natjecaj_zvonacar_fokus

Općina Matulji raspisuje V. FOTO NATJEČAJ pod nazivom „ZVONČAR U FOKUSU“ 2015.  za  fundus Zvončarske muzejske zbirke.

Više...

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 10 POSLOVNE ZONE JURDANI

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA MATULJI

KLASA:350-01/11-01/27
UR.BROJ.:2156-04-01-15-26
U Matuljima, 23.01.2015.

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Matulji (KLASA:350-01/11-01/27 URBROJ: 2156-04-01-15-25 od 23.siječnja 2015.godine), Općinski načelnik kao  nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Općinu Matulji objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 10

POSLOVNE ZONE JURDANI (K 4) - DIO

Više...

 

10. NOĆ MUZEJA

a_noc_muzeja_2015
 

PUST VA OPĆINE MATULJI 2015.

a_pust_2015_matulji_plakat
 

Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“ na području Općine Matulji – drugi krug

Općina Matulji u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Primorsko - goranskom županijom raspisuje drugi krug Javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“ na području Općine Matulji.

Više...

 

Plan zimske službe 2014-2015.

pdf Plan zimske službe pogledajte na ovom linku!
 

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG RJEŠENJA UREĐENJA SREDIŠTA NASELJA SA ZGRADOM MULTIMEDIJALNOG CENTRA U MATULJIMA

OPĆINA MATULJI raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR)organizira i provodi arhitektonsko-urbanistički, javni, otvoreni, opći,u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju

NATJEČAJA

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta naselja sa zgradom Multimedijalnog centra u Matuljima

Više...

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE DIJELA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

KLASA: 350-01/14-01/6
UR.BROJ: 2156-04-01-14-44
U Matuljima, 29. prosinca 2014.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Matulji (KLASA:350-01/14-01/6 URBROJ: 2156-04-01-14-43 od 22. prosinca 2014.godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE

DIJELA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJI

Više...

 
hr    eng    de    it
Prostorni planovi
prostorni_planovi
Proračun
proracun
Multimedija

a_multimedija

Multimedija - Sjednice vijeća

a_yt_sj_sm

Nadležni zakoni
Legalizacija
pdfJavni poziv (201 KB)
Zvončarska muzejska zbirka
Matulji Free Wireless
matulji_wi_fi 

SOS učenje
sos_ucenje_n_n
Korisni telefoni
korisni_telefoni