Matulji_HEADER-1.jpg
Kontakt

OPĆINA MATULJI
Trg Maršala Tita 11
51211 Matulji, Hrvatska

E-mail:
opcina.matulji (at) ri.htnet.hr


Tel: 051 / 274 - 114
Fax: 051 / 401 - 469

Dimnjačarske usluge

Krešimir Kovačić 
mob: 095/582-7590

Cjenik usluga

Savjet mladih
savjet_mladih
TZ Općine Matulji
matulji2-rgb
Komunalac Opatija
komunalac
LAG Terra Liburna
ŽIRO-RAČUN I IBAN

Obavijest o novom žiro-računu
Novi broj-računa Općine Matulji je:
2402006-1826100006
Erste bank

IBAN HR8124020061826100006

Važna obavijest
Obrazac 1
stambeni, garažni

Obrazac 2
poslovni
 
Detaljnije...
Autotaksi prijevoz
Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Matulji
GORAN TRANSPORTI d.o.o.
Bregi 75 A, 51211 Matulji
tel: 708-181
Mob: 091-579-2938

MATUJSKI DANI 2014.

a_matuljski_dani_2014
 

SVEČANO OTVORENJE NOVOG DJEČJEG IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA MATULJI

U utorak 03. lipnja 2014. godine s početkom u 18:00 sati održati će se svečano otvorenje novog dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Matulji uz prigodan program.

a_igraliste_vrtic 
 

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA I USTANOVLJENJE PRAVA SLUŽNOSTI, PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

KLASA: 944-05/14-01/12
Urbroj: 2156-04-01/12-01

 

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13),u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnimpravima(N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/2009, 153/2009,90/2010), Općinski načelnik raspisuje,

 

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA I USTANOVLJENJE PRAVA SLUŽNOSTI,PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

 

PRIKUPLJANJE POMOĆI ZA PODRUČJA STRADALA OD POPLAVA

Aktiv Crvenog križa Matulji organizira dežurstva za primanje donacija za područja stradala od poplava svakim danom od 16:00 – 18:00 sati u prostorijama Crvenog križa Matulji u suterenu  Doma Hangar.

Mjesni odbor Pužev Komun organizira dežurstva za prikupljanje hrane i higijenskih potrepština koje će u dogovoru s Crvenim Križom biti otpremeljeno u područja stradala od poplava. Dežurstva će biti od 20. – 23. svibnja 2014. od 17:00 – 19:00 sati u prostorijama mjesnog odbora (Dom Permani).

Mjesni odbor Veli Brgud organizira dežurstva za prikupljanje donacija, odjeće, hrane i higijenskih potrepština za područja stradala od poplava. Dežurstva će biti od 20. – 21. svibnja 2014. od 18:00 – 21:00 sat u prostorijama mjesnog odbora Veli Brgud.

 

SVEČANO OTVORENJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE

Dana 22. svibnja 2014. godine sa početkom u 18:00 sati održati će se svečano otvorenje Školske sportske dvorane u Matuljima uz prigodan program.

Općina Matulji

 

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MATULJI ZA RAZDOBLJE 2014.-2019.

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 363-02/13-01/55
URBROJ: 2156-04-01/14-5
Matulji, 15.5.2014.

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine “ broj: 94/13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”broj: 26/09,38/09 i 8/13)  Općinski načelnik Općine Matulji, donosi 

Više...

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNOG IZLAGANJA NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDOBLJE 2014.-2019. OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 363-02/13-01/55
URBROJ:2156-04-01/14-7
Matulji, 27.5.2014.

 

OBAVIJEST
o održavanju javnog izlaganja Nacrta Plana gospodarenja otpadom
za razdoblje 2014.-2019. Općine Matulji

 

Više...

 

OBAVIJEST PUTNICIMA LINIJE 34

Obavijest pročitajte u nastavku!

Više...

 

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST: MOGUĆNOSTI ZA PRIVATNI I JAVNI SEKTOR TE KUĆANSTVA

Lokalna akcijska grupa TERRA LIBURNA, Primorsko-goranska županija i Regionalna energetska agencija KVARNER pozivaju Vas na radionicu „Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost: mogućnosti za privatni i javni sektor te kućanstva“ koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, u srijedu 14. svibnja 2014. godine, s početkom u 17.00 sati. 

Više...

 

AKCIJA MJERENJA TLAKA I ŠEĆERA U KRVI

Pozivaju se građani da se odazovu programu Aktiva Crvenog križa Matulji koji  provodi akciju mjerenja tlaka i šećera u krvi prema slijedećem rasporedu:

Više...

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana 5.5. 2014.

 

J A V N I    N A T J E Č A J

ZA  DAVANJE U ZAKUP

poslovnih  prostora u vlasništvu Općine Matulji

Više...

 

KOMEMORACIJA U MALIM I VELIM MUNAMA, ŽEJANAMA I PASJAKU

a_komemoracija_mune_pasjak_zejane
 

KOMEMORATIVNI SKUP LIPA PAMTI

a_lipa_pamti_2014_pozivnica
 

JAVNI POZIV ZA ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Dana 29.4.2014. godine objavljen je Javni poziv za zaprimanje zahtjeva za ostvarivanje prava na poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Matulji za 2014. godinu.

Više...

 

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENE I DOPUNE DIJELA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 
OPĆINA   MATULJI

KLASA: 350-01/14-01/6
Ur.broj: 2156-04-14-01-16
Matulji, 28.travnja 2014.

 

OBAVIJEST O IZRADI

IZMJENE I DOPUNE DIJELA URBANISTIČKOG

PLANA UREĐENJA MATULJI

 

Sukladno odredbi članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“br 153/13) obavještava se javnost da je Općinsko vijeće Općine Matulji na svojoj sjednici održanoj 25.ožujka 2014. godine  donijelo je Odluku o izradi izmjene i dopune dijela Urbansitičkog plana uređenja Matulji. Odluka je objavljena u „Službenim novinama PGŽ“ br. 8/2014 od 28. ožujka 2014. godine.

Više...

 

ZAVRŠNI TURNIR RIJEČKE REKREATIVNE LIGE

a_rijecka_rekreativna_liga
 

1. SJEDNICA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Radno tijelo Općinskog vijeća Općine Matulji

ODBOR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

KLASA: 021-05/13-01/8

URBROJ: 2156-04-01-14-37

U Matuljima, 22. travanj 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

MATULJI

 

Temeljem čl. 7 Odluke o radnim tijelima („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 26/01, 18/02)  o radu radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji, dostavlja se sljedeći

 

Više...

 

1. SJEDNICA ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Radno tijelo Općinskog vijeća Općine Matulji

ODBOR ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

KLASA: 021-05/13-01/8

URBROJ: 2156-04-01-14-38

U Matuljima, 22. travanj 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

MATULJI

 

Temeljem čl. 7 Odluke o radnim tijelima („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 26/01, 18/02)  o radu radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji, dostavlja se sljedeći

Više...

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana 4. travnja  2014.

J A V N I    N A T J E Č A J 
ZA  DAVANJE U ZAKUP
poslovnih  prostora u vlasništvu Općine Matulji

Više...

 

OKRUGLI STOL I PROMOCIJA KNJIGE 'LIPA PAMTI'

lipa_pamti_okrugli_stol
 
hr    eng    de    it
Prostorni planovi
prostorni_planovi
Proračun
proracun
Multimedija

a_multimedija

Nadležni zakoni
Legalizacija
pdfJavni poziv (201 KB)
Zvončarska muzejska zbirka
Matulji Free Wireless
matulji_wi_fi







 

SOS učenje
sos_ucenje_n_n
Korisni telefoni
korisni_telefoni