Matulji_HEADER-10.jpg
Kontakt

OPĆINA MATULJI
Trg Maršala Tita 11
51211 Matulji, Hrvatska

E-mail:
opcina.matulji (at) ri.htnet.hr


Tel: 051 / 274 - 114
Fax: 051 / 401 - 469

Dimnjačarske usluge

Krešimir Kovačić 
mob: 095/582-7590

Cjenik usluga

Savjet mladih
savjet_mladih
TZ Općine Matulji
matulji2-rgb
Komunalac Opatija
komunalac
LAG Terra Liburna
ŽIRO-RAČUN I IBAN

Obavijest o novom žiro-računu
Novi broj-računa Općine Matulji je:
2402006-1826100006
Erste bank

IBAN HR8124020061826100006

Važna obavijest
Obrazac 1
stambeni, garažni

Obrazac 2
poslovni
 
Detaljnije...
Autotaksi prijevoz
Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Matulji
GORAN TRANSPORTI d.o.o.
Bregi 75 A, 51211 Matulji
tel: 708-181
Mob: 091-579-2938

4. SJEDNICA ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

 

KLASA: 021-05/13-01/8
URBROJ: 2156-04-01-14-71
Matulji, 19.11.2014.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinsko vijeća Općine Matulji,( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09)

S a z i v a m

4. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 25.11.2014. godine (utorak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

SVEČANI KONCERT 'KANTAMO RONJGOVA'

a_kud_ucka_2014_hangar
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE MATULJI za 2015. god.

 Na temelju članka 22. Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 20/03, 30/03, 22/07, 43/08, 49/09 i 2/12), Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji objavljuje

  

J A V N I   P O Z I V

 ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE MATULJI

za 2015. god.

Više...

 

NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE MJERA RURALNOG RAZVOJA OD STRANE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA PROVEDBU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA U 2015. GODINI

Dana 9.11.2014. godine Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije objavio je Natječaj za prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje mjera ruralnog razvoja od strane Primorsko-goranske županije za provedbu Programa ruralnog razvoja u 2015. godini.

Natječaj je otvoren do 9.12.2014.

Prilog:
1.    NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE MJERA RURALNOG RAZVOJA U 2015. GODINI
 

JUBILARNI KONCERT ŽENSKE KLAPE ROŽICE

zenska_klapa_rozice_plakat
 

OBAVIJEST

Obavještavaju se građani s područja Općine Matulji da određene telefonske linije koje koriste djelatnici Općine Matulji nisu u funkciji zbog tehničkih problema. Zahvaljujemo se na razumijevanju, a sve građane upućujemo ukoliko imaju potrebu za kontaktom na telefonski broj centrale Općine Matulji 274-114.

Općina Matulji
 

5. SJEDNICA ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

KLASA:021-05/13-01/8
URBROJ:2156-04-01-14-69
Matulji, 6. studenog 2014.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinsko vijeća Općine Matulji,( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09). 

S a z i v a m

5. sjednicu Odbora za društvene djelatnosti koja će se održati dana 10.11.2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 17.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

 

Više...

 

PROGRAM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA

Općinski načelnik Općine Matulji dana 5. studenog 2014. godine donio je Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja za raspisani Javni natječaj za Provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Matulji.

PRILOG: Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja
 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI OSTVARENJA PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAMATA ZA 2014. GODINU

Dana 4.11.2014. godine U Novom listu objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi ostvarenja prava na sufinanciranje kamata za 2014. godinu za poduzetnike s područja Općine Matulji posebno za mlade i žene poduzetnice 

Više...

 

PRIGODNI NASTUP GLAZBENOG DRUŠTVA SPINČIĆI

POVODOM     BLAGDANA SVIH SVETIH - 01.  studeni   2014.    GLAZBENO DRUŠTVO SPINČIĆI  ODRŽAT  ĆE  NASTUP  NA GROBLJU :

BREŠCA u 9,00   sati 
MATULJI u 11,30  sati 
RUKAVAC  u 9,30  sati  

Općina  Matulji
 

PRIVREMENI VOZNI RED LINIJA 22, 23, 28 I 30

Obavijest korisnicima linije 22 Autotroleja. 

Zbog radova na dijelu prometnice Rukavac- Bregi, a zbog nemogućnosti prometovanja autobusa obavještavamo korisnike da linija 22 prijevoznika autotroleja prometuje kroz Rukavac u polasku i povratku.

Privremeni vozni red možete preuzeti OVDJE

 

IZLOŽBA RADOVA OD FILCANE VUNE I RADIONICA FILCANJA VUNE

goranske_vunarice_2014Dana 24.10.2014. (petak) u 17h   u dvorani ''Hangar'' održati će se otvorenje izložbe Goranskih vunarica iz Ravne gore.Biti će to divna izložba radova od filcane vune - kapa, šalova, odjeće, suvenira, uporabnih predmeta i sl. 

Više...

 

LUČINA VA RUKAVCE

a_lucina_2014_plakat
 

15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA  HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/11
URBROJ: 2156-04-01-14-1
Matulji, 10.10.2014.

Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09.38/09. i 8/13).

 

S  a  z  i  v  a  m

 

15. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  21. 10 .2014. god. (utorak) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

 

3. SJEDNICA ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

 

KLASA: 021-05/13-01/8
URBROJ: 2156-04-01-14-67
Matulji, 10.10.2014.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinsko vijeća Općine Matulji,( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09)

S a z i v a m 

3. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 20.10.2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

15. SJEDNICA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I    NORMATIVNU DJELATNOST

KLASA:021-05/13-01/8
URBROJ:2156-04-01-14-66
Matulji, 14.10.2014.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji, ( “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj: 38/09).

S a z i v a m

15. sjednicu Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji  koja će se održati dana 17.10.2014. godine (petak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Matulji.

Više...

 

BESPLATNA EDUKATIVNA RADIONICA ''EU FONDOVI ZA POTREBE GOSPODARSTVA“

Poziv na besplatnu edukativnu radionicu „EU fondovi za potrebe gospodarstva“ koju organizira Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije u srijedu 15. listopada 2014. godine u 9.00 sati u Vijećnici Općine Matulji.

Prilog: Poziv

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 18 LISINA (R22 , O2 )

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

KLASA: 350-01/10-01/11
UR.BROJ: 2156-04 -01-14-61
Matulji, 03 .listopada 2014.

Temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» br.153/13) i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) općinski načelnik Općine Matulji kao nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Općinu Matulji, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

18 LISINA (R22 , O2 )

Više...

 

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA PROVEDBU PROGRAMA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI U 2014. GODINI

Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava za Javni natječaj za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Matulji  u 2014. godini donijelo je Neslužbenu bodovnu listu podnositelja prijava.

Više...

 

FESTIVAL KVARNERIĆ U SPORTSKOJ DVORANI

a_kvarneric_plakat_2014
 
Više članaka...
hr    eng    de    it
Prostorni planovi
prostorni_planovi
Proračun
proracun
Multimedija

a_multimedija

Nadležni zakoni
Legalizacija
pdfJavni poziv (201 KB)
Zvončarska muzejska zbirka
Matulji Free Wireless
matulji_wi_fi 

SOS učenje
sos_ucenje_n_n
Korisni telefoni
korisni_telefoni