Matulji_HEADER-7.jpg
Kontakt

OPĆINA MATULJI
Trg Maršala Tita 11
51211 Matulji, Hrvatska

E-mail:
opcina.matulji (at) ri.htnet.hr


Tel: 051 / 274 - 114
Fax: 051 / 401 - 469

Dimnjačarske usluge

Krešimir Kovačić 
mob: 095/582-7590

Cjenik usluga

Savjet mladih
savjet_mladih
TZ Općine Matulji
matulji2-rgb
Komunalac Opatija
komunalac
LAG Terra Liburna
ŽIRO-RAČUN I IBAN

Obavijest o novom žiro-računu
Novi broj-računa Općine Matulji je:
2402006-1826100006
Erste bank

IBAN HR8124020061826100006

Važna obavijest
Obrazac 1
stambeni, garažni

Obrazac 2
poslovni
 
Detaljnije...
Autotaksi prijevoz
Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Matulji
GORAN TRANSPORTI d.o.o.
Bregi 75 A, 51211 Matulji
tel: 708-181
Mob: 091-579-2938

POPIS AMBULANTI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

POPIS AMBULANTI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

Sve ambulante nalaze se na adresi – Cesta dalmatinskih brigada Matulji

 

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

BISERKA BAŠA, dr.med.

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 274-870

______________________________________________

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

MLADEN PRENC, dr. med.

Specijalist obiteljske medicine

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 274-895

______________________________________________

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

dr. stom. NADEŽDA KOPANI-FRKETIĆ

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 277-250

______________________________________________

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

dr. stom. JASNA BUTORAC GLOMAZIĆ

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 277-104

______________________________________________

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

dr. stom. CARMEN BRUMNJAK-TEŠIĆ

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 276-753

______________________________________________

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

dr. stom. SANJA PRŠLE-JURAČIĆ

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 276-279

______________________________________________

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

JURČEC MAJDA, dr. med.

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 445-121

______________________________________________

SPECIJALISTIČKA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA

JASNA ŽIROVNIK, dr. med.

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 276-725
______________________________________________ 

AMBULANTA OPĆE MEDICINE

IRIS ŠAFTIĆ-KANIĆ, dr. med.

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 275-303

______________________________________________

AMBULANTA OPĆE MEDICINE

MARKIĆ IRENA, dr. med.

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 274-800

______________________________________________

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA

ANTE ŠKROBONJA, spec. ginekologije i opstetricije.

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 276-719

 

Općina Matulji za svoje građane temeljem sklopljenog Ugovora za tekuću godinu financira   "Posebna dežurstva“ opće i dentalne ambulante te ambulante za zdravstvenu zaštitu     predškolske djece  za danima  vikenda (subota i nedjelja) kao i blagdana.   
Program provodi DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE      

"POSEBNA DEŽURSTVA"  ZA GRAĐANE
subotom ,nedjeljom i blagdanom   adresa Cambierieva 7,Rijeka            

RASPORED DEŽURSTVA   
Opća/obiteljska medicina -  subotom,nedjeljom i blagdanom   8.00-20.00   
Zdravstvena zaštita predškolske djece - subotom,nedjeljom i blagdanom   8.00-20.00   
Dentalna zdravstvena zaštita - radnim danom 20.00-24.00     nedjeljom i blagdanom  8.00-24.00

 
hr    eng    de    it
Prostorni planovi
prostorni_planovi
Proračun
proracun
Multimedija

a_multimedija

Multimedija - Sjednice vijeća

a_yt_sj_sm

Nadležni zakoni
Legalizacija
pdfJavni poziv (201 KB)
Zvončarska muzejska zbirka
Matulji Free Wireless
matulji_wi_fi 

SOS učenje
sos_ucenje_n_n
Korisni telefoni
korisni_telefoni